turniej motoryzacyjny 2017 - galerie zdjęć - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

galerie zdjęć

turniej motoryzacyjny 2017

Tegoroczne eliminacje 21 "Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego"odbyły się w dniu 21 kwietnia 2017r. na terenie ośrodka szkolenia kierowców p. Marka Szczęśniaka.

          Wzięło w nich udział 7 - trzyosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielunia, Zduńskiej Woli i Sieradza. Uczniowie w trakcie zawodów musieli wykazać się  wiedzą z zakresu przepisów w ruchu drogowym, umiejętnością jazdy motorowerem po torze przeszkód, umiejętnością jazdy samochodem osobowym z talerzem stewarda, a także musieli wykazać się wiedzą praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Po trzygodzinnej zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzcę. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Drużyna ta weźmie udział w eliminacjach wojewódzkich. Wraz z nimi udział wezmą również drużyny z miejsc 2-6. Eliminacje wojewódzkie odbędą się w maju tego roku. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów, w tym między innymi przez WORD w Sieradzu jak i Starostwo Powiatowe. Zwycięska drużyna odebrała również z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu nadkom. Wojciecha Kuśmierka  ufundowany przez niego puchar. Nad prawidłowym przebiegiem zwodów czuwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sieradzkiej komendy. Należy zaznaczyć, że tego typu konkursy i zawody niewątpliwie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.