BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 2017 - galerie zdjęć - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

galerie zdjęć

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 2017

W czerwcu 2017r. sieradzkich policjantów często odwiedzają dzieci z przedszkoli z terenu miasta.

          Jedna z takich grup odwiedziła komendę w dniu 21 czerwca. Dzieciakami z Przedszkola numer 15 zaopiekowały się policjantki z Zespołu ds. Nieletnich sieradzkiej komendy. W ramach wizyty dzieciaki miały możliwość zajrzeć między innymi na dyżurkę gdzie zapoznały się z pracą oficera dyżurnego policji. Zobaczyły Sieradz w ramach miejskiego monitoringu. Oczywiście zapoznały się także z wyposażaniem policyjnego radiowozu, a część z nich pobrudziła sobie palce gdy w ramach zabawy policjantka pobierała od nich odciski palców. Duże wrażenie zrobił  na nich pokaz tresury policyjnego psa. Jednak na początku wizyty nie mogło zabraknąć pogadanki w związku z e zbliżającymi się wakacjami. W jej ramach przypomniano najmłodszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą w domu, jak i na ulicy. Na koniec wizyty każde dziecko otrzymało gadżety w postaci opaski odblaskowej i ulotki.

           Należy zaznaczyć, że nie są to jedyne działania policjantów nakierowane na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Już od kilku tygodni sieradzcy dzielnicowi realizują program prewencyjny „Kręci nas Bezpieczeństwo„ W jego ramach funkcjonariusze odwiedzają szkoły podstawowe z naszego terenu gdzie przeprowadzają pogadanki z dziećmi w wieku 6 -8 lat. W czasie tych spotkań poruszają tematykę bezpiecznego spędzania czasu w czasie wakacji. Szczególną uwagę poświęca się bezpiecznemu zachowaniu nad wodą jak i podstawowym przepisom w zakresie ruchu drogowego. Również dużą uwagę przykładają do wyjaśnienia jak mają się zachować w razie ataku psa. Uczą dzieci konkretnego zachowania w tym między innymi przybierania pozycji na tzw. "żółwia".      

            W czasie wakacji tego typu spotkania policjantki prowadzić będą w ramach kolonii i półkolonii organizowanych na terenie powiatu sieradzkiego.