Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

GRUPA PROFILAKTYCZNA DZIAŁAJĄCA PRZY KPP SIERADZ Z WIZYTĄ W NIEMCZECH

W dniach 14- 19 października 2018 r. grupa profilaktyczna „Na granicy” działająca przy Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu wraz z policjantami Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii przybywała w miejscowości Trebnitz (Niemcy). Młodzież uczestniczyła w polsko – niemieckim projekcie uczniowskim poświęconym przeciwdziałaniu przemocy. Jego realizacja możliwa była dzięki wsparciu Brandenburskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunalnych, Prezydium Policji Kraju Związkowego Brandenburgia, Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

W przedsięwzięciu wzięło udział 13 uczniów szkół podstawowych i średnich powiatu sieradzkiego oraz 13 uczniów ze szkoły im. T. Fontane w Poczdamie.

Przez 6 dni polsko – niemiecka młodzież gościła w Zamku Trebnitz. Została przywitana przez przedstawiciela Brandenburskiej Komendy Policji oraz koordynatora projektu.

Niedzielny wieczór wypełniło spotkanie, na którym przedstawiony został program projektu, a poprzez wspólne gry i zabawy integracyjne młodzi ludzie mieli możliwość wzajemnego poznania się.

Kulminacyjnym punktem pierwszego dnia pobytu był występ sieradzkiej grupy, która  zaprezentowała swoim rówieśnikom ze strony niemieckiej spektakl profilaktyczny „Skarb”. Jest on produktem działań profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu we współpracy z sieradzkimi placówkami oświatowymi. Reżyserem, choreografem, autorem scenografii jest pani Anna Kłaniecka – instruktor teatralny i opiekun sieradzkiej grupy.

W kolejnych dniach projektu realizowane były zajęcia warsztatowe z podziałem na trzy polsko – niemieckie grupy młodzieży, prowadzone przez pedagogów teatralnych. Młodzież pracowała pod okiem swych instruktorów, by wspólnymi siłami stworzyć produkty finalne, które były zaprezentowane na konferencji w Poczdamie. Uczestnictwo w organizowanych zajęciach  teatralnych pozwalało młodym ludziom rozwijać ich kreatywność. Wiedza i umiejętności przekazywane z wykorzystaniem innowacyjnych metod- poprzez teatr, taniec, zabawę nierzadko pomaga młodym ludziom odkryć ich zdolności, a często otwiera przed nimi zupełnie nowe perspektywy.

Program projektu uatrakcyjnił wyjazd młodzieży do Poczdamu. Mieli oni możliwość zwiedzenia Brandenburskiego Landtagu oraz spotkali się z Panią poseł. Następnie sieradzka młodzież udała się z wizytą do Szkoły im. T. Fontane, gdzie zostali serdecznie przyjęci  swoich niemieckich rówieśników. Spotkanie upłynęło pod znakiem dobrej zabawy. Młodzi ludzie uczestniczyli w  grach sportowych, były wspólne tańce i rozmowy.

Podsumowaniem projektu była konferencja w Poczdamie poświęcona zagadnieniom prewencji w szkołach. Obecni byli na niej przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunalnych, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy socjalni szkół Kraju Związkowego Brandenburgia, policjanci prewencji z Brandenburskiej Komendy Policji oraz funkcjonariusze sieradzkiej komendy

W czasie konferencji sieradzka grupa „Na grani