Przemoc w rodzinie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Przemoc w rodzinie

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest wyzwaniem dla społeczeństwa XXI wieku” - motto przewodnie Konferencji zorganizowanej przez PCPR, AHE w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Sieradzu i KPP w Sieradzu.

             18 grudnia 2018r. w auli Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi /Odział w Sieradzu miała miejsce konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sala uczelni została dzisiaj szczelnie wypełniona zaproszonymi gośćmi, którzy przez ponad dwie godziny trwania konferencji mieli możliwość zapoznania się z tematem przemocy w rodzinie. Wśród uczestników nie zabrakło pedagogów szkolnych, psychologów, przedstawicieli ośrodków pomocy rodzinie jak i przedstawicieli innych instytucji związanych z pomocą dla rodzin dysfunkcyjnych. Przybyłych gości przywitała p. Krystyna Marcińczak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które to razem z uczelnią i sieradzką komendą policji było współorganizatorem spotkania. Następnie miało miejsce krótkie wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu podinsp. Wojciecha Kuśmierka oraz Dziekana AHE dr Jacka Chedy. Przed prelekcjami wystąpiła młodzież z grupy profilaktycznej „Na granicy” działającej przy KPP w Sieradzu. Młodzi ludzie pokazali spektakl pod tytułem „Skarb”. Jednym z punktów konferencji było wystąpienie sieradzkich dzielnicowych.. Przedstawili oni uczestnikom założenia Niebieskiej Karty, oraz wyjaśnili procedury postępowania w przypadku rodzin dotkniętych przemocą domową. Inną poruszoną tematyką było między innymi - stosowanie kar cielesnych w wychowywaniu dzieci, a także rola organizacji społecznych w przeciwdziałaniu przemocy. Każdy z uczestników został również obdarowany materiałami informacyjnymi dotyczącymi przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców powiatu sieradzkiego. Należy również zaznaczyć, że przed konferencją jak i w czasie przerwy policjantki propagowały wśród uczestników ideę wstąpienia w szeregi naszej formacji, rozdając zainteresowanym materiały promocyjne. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem sieradzkich mediów, a główny patronat medialny sprawowała lokalna rozgłośnia radiowa „Nasze Radio”.